You are here

Subtechnology

Hamin'u. Défarin >< Jëfëndin

Tënkk
 
Défarin moy lëkkëlin'u nênin bi ëmbb Jëfin'bu. Hélu >< Tërëlu ak Hâfiya'bu. Rafétlu >< Njariñu ci bénn walë ak Nênin'bu. Binddu >< Natâlu >< Jëfjumtuku ci bénên walë. 
 
 
1- Défarin, Sûfu-Défarin ak Jëfin'bu. Hélu >< Tërëlu ak Hâfiya'bu. Rafétlu >< Njariñu 
 
Défarin lêr na ci Âfiyâ bi rûhu Binddin, mél ni tayban, ci ni ko Binddkat Bi Allah - Azzawajal - nammê ak tërëlé ci ñun Hakîman, Âfiya mô warr'al Hâfiya.